Belépés

top hu

A Műszaki Kémiai Kutatóintézetet a Magyar Tudományos Akadémia Intézeteként 1960-ban alapították Veszprémben. 1996-tól a Pannon Agrártudományi Egyetemhez, majd annak megszűnte után a Kaposvári Egyetemhez csatlakozott. 2004-től a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karába integrálódott. Az Intézet 2016. július 1. óta a kari struktúrából kiemelve közvetlenül a rektor alá rendelten működik, és tevékenységét a XXI. század meghatározó technológiai trendjeihez igazodva Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet néven folytatja tovább.

Igazgatói:

  • Korach Mór, akadémikus, 1960-1966
  • Polinszky Károly, akadémikus, 1966-1974
  • Blickle Tibor, D.Sc., 1974-1984
  • Gyenis János, D.Sc., 1984-1986
  • Markó László, akadémikus, 1986-1990
  • Gyenis János, D.Sc., 1990-2004
  • Nagy Endre, D.Sc., 2004-2011
  • Mizsey Péter, D.Sc., 2011-2015
  • Vonderviszt Ferenc, D.Sc., 2015-

A Műszaki Kémiai Kutatóintézet küldetése a vegyészmérnöki és a biomérnöki tudományterületeket is integráló műszaki kémia hatékony művelése a hazai, valamint a nemzetközi tudomány és technológia fejlődése érdekében. Az itt folyó kutatások a kémiai, biokémiai, biomolekuláris, és fizikai (így a hő- és anyagátadási, hőtechnikai, mikromechanikai, nanorészek, nanostruktúrák, stb.) átalakítási műveletek, folyamatok felderítésére, a feltárt összefüggések és törvényszerűségek felhasználására, az alkalmazható műveleti egységek, eljárások és berendezések jellemzőinek és viselkedésének megismerésére, megtervezésére, létrehozására, működésük befolyásolására, hatékonyságuk javítására irányulnak. A küldetés fontos alkotóeleme továbbá a kutatás-fejlesztés és megvalósítás során létrehozott és összegyűjtött ismeretek átadása a fiatalabb generációk és szakemberek számára az egyetemi oktatás, szakirányú továbbképzés és doktori képzés keretében, egyben vonzóvá téve és átörökítve kutatói-fejlesztői gondolkodásmódot és elhivatottságot.

Az Intézet kutatási-fejlesztési céljainak minél nagyobb hatékonyságú megvalósítása érdekében legfontosabb vezérelve az alap- alkalmazott- és fejlesztő kutatások közötti kölcsönhatások fontosságának szem előtt tartása és tudatos kihasználása. A tevékenységet a tudomány és a gyakorlat, a kutatás és a megvalósítás egységére, összehangolására irányuló törekvés vezeti. A kutatási-fejlesztési témák kidolgozása során minden esetben el kell érni, hogy a kutatást a célra irányultság, azaz specifikusság, ugyanakkor a tágabb összefüggések széleskörű vizsgálata, vagyis nagyfokú komplexitás jellemezze. Az Intézet által művelt tudományterületre törvényszerűen jellemző az interdiszciplináris és egyben multidiszciplináris megközelítési mód szükségessége. Az itt folyó alapkutatások rangos tudományos fórumokon is publikálható terméke a folyamatok, műveleti egységek és eljárások adott körén belül nagyrészt invariáns törvényszerűségek és összefüggések rendszere kell legyen. Ennek alkalmazott kutatási vagy műszaki fejlesztési vetülete is közvetlenül érzékelhető az Intézet tevékenységében a munka során – szükségszerűen – az egyes iparágaktól jórészt független, általános alapelvek kristályosodnak ki és kerülnek alkalmazásra. Természetes azonban, hogy az egyes konkrét rendszerekre specifikus, a lehető leghatékonyabban működő, egyedi műszaki megoldások kerüljenek kidolgozásra és megvalósításra.

Az Intézet egészére és a kutatók egyéni mentalitására is jellemző a rugalmasság, a mozgékonyság, a felelősségérzet és a problémaérzékenység: fogékonyság mind a tudományos, mind a gyakorlati problémákra és készség azok megoldására. A fejlesztési feladatok teljesítése során a munkamódszer a megszerzett mérnöki tudás és tapasztalat különböző alkalmazási területek, technológiák és iparágak közötti konvertálása, konstruktív együttműködés a kutatási-fejlesztési partnerekkel, a megismert termelési és üzleti adatok, információk szigorúan bizalmas kezelése, piaci szemlélet a témaválasztásban, a kutatás-fejlesztés folyamatában és a gyakorlati megvalósításban. A kutatott folyamatok, műveletek, eljárások és berendezések kiválasztásában fontos szempont a folyamatosíthatóság és a léptéknövelés lehetősége, a várható gyakorlati hasznosság és hasznosíthatósa.

(c) 2016 Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet